nasi eksperci

Nasi eksperci

 • Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

  Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt. Opublikowała ponad 200 prac naukowych z tego zakresu, z czego 35 w czasopismach wysoko punktowanych.

  Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego, którego celem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców, promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

  Prof. Rembiałkowska od lat prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz wdrożeniowych, związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do zarządów kilku polskich, europejskich i światowych organizacji promujących tę tematykę (FQH, OFSP, ISOFAR, ENOAT).

 • Dr hab., prof. SGGW Dominika Średnicka-Tober

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. W latach 2010-2014 pracownik naukowy Newcastle University w Wielkiej Brytanii. Ma duże doświadczenie w badaniach naukowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzącej z różnych systemów produkcji rolniczej, zwłaszcza w kontekście wpływu na zdrowie.
  Autorka wielu publikacji naukowych oraz wykonawca i koordynator międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych związanych z tematyką zrównoważonych systemów żywnościowych oraz żywności ekologicznej, m.in. największej jak dotąd metaanalizy podejmującej temat jakości surowców i produktów spożywczych pochodzących z systemu ekologicznego. Członek międzynarodowej organizacji Organic Food System Programme. Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych w programie Horyzont 2020.

 • Dr hab., prof. SGGW Renata Kazimierczak

  Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i kieruje Zakładem Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na jakości żywności ekologicznej oraz jej wpływie na zdrowie. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących wartości odżywczej i jakości sensorycznej żywności pochodzenia roślinnego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Jest współwykonawczynią licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz edukacyjnych, m.in. w programie Interreg, Horyzont 2020 i Erasmus+. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. W ramach działalności Stowarzyszenia jest zaangażowana w działania promujące rozwój rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie jakości żywności ekologicznej.

 • Dr inż. Alicja Ponder

  Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po zakończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Biurze Rolnictwa Ekologicznego. Podczas pracy w GIJHARS zaznajomiła się z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz przepisami prawnymi i procesem kontroli gospodarstw ekologicznych. Swoją rozprawę doktorską realizuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej SGGW należącym do Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, a tematem badań jest analiza zawartości związków biologicznie czynnych w owocach i liściach malin pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych.
  Współautorka publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz rozdziałów w monografiach dotyczących porównania zawartości związków bioaktywnych w surowcach ekologicznych i konwencjonalnych.

 • Prof. dr hab. Ewelina Hallmann

  Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Swoją pracę z żywnością ekologiczną rozpoczęła w 2004 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w badaniach naukowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzącej z różnych systemów produkcji rolniczej, oraz jej wpływu na zdrowie człowieka. Specjalizuje się w badaniach analitycznych owoców i warzyw z produkcji ekologicznej, modyfikując i wzbogacając metodykę tych badań.
  Autorka wielu publikacji naukowych oraz wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych związanych z tematyką zrównoważonych systemów żywnościowych oraz żywności ekologicznej. Aktywny propagator żywności ekologicznej w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca i promotor dla młodych ludzi chcących poznać tajniki zrównoważonej produkcji ekologicznej i jej wpływu na środowisko i zdrowie człowieka.

 • Mgr Rita Góralska-Walczak

  Rita Góralska-Walczak jest pracownikiem naukowym Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej SGGW oraz edukatorką żywieniową. Jako jedyna reprezentantka Europy Wschodniej brała udział w programie stypendialnym Food Innovation Program oraz w badaniach nad „Stołówką Przyszłości” w ramach „Global Mission” – programu realizowanego w różnych krajach świata na trzech kontynentach. Studiowała m.in. żywienie i zdrowie na Università degli Studi di Scienze Gastronomiche w Polenzo oraz innowacje żywieniowe na Wydziale Inżynierii Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.