faq

Najczęściej zadawane pytania

 • Dlaczego zdaniem naukowców spożywanie żywności ekologicznej wpływa korzystnie na zdrowie człowieka?

  Badania naukowe wskazują na kilkakrotnie mniejszą częstotliwość występowania pozostałości chemicznych pestycydów w płodach rolnych z produkcji ekologicznej niż konwencjonalnej. Surowce ekologiczne zawierają znacznie więcej naturalnych antyoksydantów mających walory prozdrowotne, m.in. przeciwzapalne, opóźniające procesy starzenia oraz przeciwnowotworowe. Ponadto zdaniem konsumentów żywność ekologiczna to lepszy smak owoców i warzyw oraz bardziej soczyste i smaczne mięso.

 • Czy „ekologiczny” znaczy to samo co „bio” lub „organic”?

  Wszystkie określenia takie jak: „ekologiczny”, „eko”, „bio”, „organic” są zarezerwowane dla produktów pochodzących z ekologicznego systemu produkcji. Na polskich produktach najczęściej spotyka się określenia „ekologiczny” lub „eko”, ponieważ Polska wybrała oficjalnie takie nazewnictwo. Na produktach zagranicznych przeważają nazwy „bio”, „eco”, „organic”. Ważne, że wszystkie produkty opatrzone takimi określeniami muszą pochodzić z ekologicznego systemu produkcji i powinny zawierać oficjalne oznakowanie ekologiczne.

 • Jak kupować ekologicznie?

  Sięgajmy po produkty lokalne i sezonowe. Transport produktów z obcych krajów czy kontynentów wpływa negatywnie na środowisko naturalne! Pamiętajmy też o zabieraniu ze sobą wielorazowych opakowań i toreb na zakupy.

 • Co to jest certyfikacja ekologiczna?

  Każdy podmiot gospodarczy przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego musi zgłosić tę działalność właściwym jednostkom certyfikującym i wyrazić zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli*. Certyfikat jest wydawany każdemu producentowi ekologicznemu, który był poddany kontroli i spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

  * Art. 27 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

 • Jak rozpoznać prawdziwy produkt ekologiczny?

  Jeśli chcemy mieć pewność, że produkt jest ekologiczny, szukajmy na opakowaniu odpowiednich oznaczeń takich jak:

  • unijne logo rolnictwa ekologicznego ,
  • numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent.

  Jeśli chcemy sprawdzić, gdzie wyprodukowano nieprzetworzone surowce rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt, na opakowaniu szukajmy jednej z następujących form:

  • „rolnictwo UE” – surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,
  • „rolnictwo spoza UE” – surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach trzecich,
  • „rolnictwo UE/spoza UE” – część surowców wyprodukowano we Wspólnocie, a część w kraju trzecim.
 • Jak sprawdzić, skąd pochodzą ekologiczne produkty kupowane na wagę?

  Kiedy kupujesz ekologiczne produkty luzem na straganie lub targowisku, sprzedawca powinien na Twoje życzenie okazać Ci certyfikat producenta lub odpowiednio oznakowane opakowanie zbiorcze, na którym znajdziesz logo ekologiczne. Masz prawo prosić o to sprzedawcę, by mieć pewność certyfikacji.

 • Dlaczego produkty ekologiczne mają wyższą cenę?

  Rolnik ekologiczny musi włożyć w produkcję znacznie więcej wysiłku. Wiele prac trzeba nadal wykonywać ręcznie, a plony są z reguły niższe niż w przypadku konwencjonalnej produkcji. Te niedostatki równoważy wysoka wartość odżywcza i smakowa surowców ekologicznych.

 • Czy w produktach ekologicznych jest mniej pestycydów i metali ciężkich niż w żywności konwencjonalnej?

  W surowcach ekologicznych znacznie rzadziej są wykrywane pozostałości pestycydów niż w surowcach konwencjonalnych (poniżej 10 proc. badanych próbek). Surowce ekologiczne cechuje mniejsze zanieczyszczenie szkodliwym kadmem. Prawie połowa badanych próbek konwencjonalnych płodów rolnych jest zanieczyszczona wykrywalnymi pozostałościami pestycydów. To ważne, ponieważ pestycydy mogą powodować m.in.:

  • nowotwory, w tym białaczkę,
  • zakłócenia rozwoju intelektualnego dzieci,
  • wady rozwojowe płodu, np. spodziectwo,
  • spadek odporności na wszelkie choroby,
  • zaburzenia hormonalne i spadek płodności.
 • Czym charakteryzują się ekologiczne mleko i mięso?

  Ekologiczne mleko i mięso charakteryzują się korzystniejszym składem kwasów tłuszczowych i zawierają średnio o 50 proc. więcej dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3 niż takie same produkty wytwarzane w systemie konwencjonalnym. Mleko ekologiczne cechuje także wyższa zawartość żelaza, karotenoidów i naturalnych izomerów witaminy E.

 • Jaki jest związek między spożywaniem żywności ekologicznej a ryzykiem nadwagi i otyłości?

  Badania naukowe prowadzone na dużej liczbie konsumentów brytyjskich i francuskich wykazują, że osoby regularnie spożywające żywność ekologiczną istotnie rzadziej chorują na: 

  • chłoniaka nieziarniczego (groźny nowotwór układu limfatycznego), 
  • nowotwory ogółem, 
  • postmenopauzalny nowotwór piersi, 
  • chłoniaki ogółem,

  w porównaniu z osobami rzadko sięgającymi po żywność ekologiczną.

 • Czy spożywanie żywności ekologicznej przez dzieci oraz kobiety ciężarne ma wpływ na ich zdrowie?

  Częste spożywanie ekologicznego mleka i ekologicznych produktów mlecznych zmniejsza ryzyko występowania niektórych chorób u dzieci (alergie skórne i spodziectwo). Z kolei częste spożycie ekologicznych warzyw obniża ryzyko stanu przedrzucawkowego (wysokiego ciśnienia krwi i białkomoczu) u kobiet ciężarnych.

 • Na czym polegają ekologiczne metody produkcji i co to oznacza dla konsumentów?

  Ekologiczne metody produkcji polegają na stosowaniu tylko naturalnych nawozów doglebowych (kompost, obornik, nawozy zielone) oraz naturalnych metod ochrony roślin. Zabronione jest stosowanie syntetycznych środków ochrony roślin (pestycydów), jak również syntetycznych nawozów mineralnych. Metody produkcji ekologicznej przyczyniają się do zwiększenia w surowcach zawartości związków biologicznie czynnych o właściwościach antyoksydacyjnych, w tym: polifenoli, karotenoidów, witaminy C i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. To składniki, które w największym stopniu odpowiadają za korzystny wpływ spożycia żywności ekologicznej na zdrowie, gdyż hamują rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych oraz innych schorzeń związanych z działaniem wolnych rodników. Antyoksydanty wykazują też działanie przeciwzapalne i antyalergiczne oraz wspomagają układ odpornościowy w walce z infekcjami.

 • Jakie cechy mają ekologiczne surowce roślinne?

  Ekologiczne surowce roślinne, w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami, cechuje:

  • istotnie większa zawartość polifenoli w ekologicznych warzywach, owocach i ziarnie zbóż, 
  • więcej witaminy C, cukrów ogółem i redukujących, 
  • mniejsza zawartość azotu ogółem, azotanów i azotynów, 
  • więcej suchej masy i lepsza jakość sensoryczna oraz przechowalnicza.
 • Czym jest ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca?

  Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, a także stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.

  • W systemie ekologicznym stosowane są wyłącznie naturalne nawozy, co pozytywnie wpływa na jakość i urodzajność gleby. 
  • W gospodarstwach ekologicznych należy zapewnić zwierzętom dobrostan oraz stosować wysokiej jakości ekologiczne pasze, zabronione jest profilaktyczne stosowanie syntetycznych leków weterynaryjnych i antybiotyków. 
  • W przypadku choroby zwierząt zaleca się m.in. wykorzystanie ekstraktów roślinnych (z wyjątkiem antybiotyków), esencji, preparatów homeopatycznych i mikroelementów. W razie konieczności (ratowania życia lub ulżenia w cierpieniu) zezwala się na użycie leków konwencjonalnych pod kontrolą weterynarza, ale wtedy okres karencji wydłuża się dwukrotnie w stosunku do obowiązującego.
  • Gospodarstwa ekologiczne poddawane są regularnie kontroli przez jednostki certyfikujące, a ich produkty są odpowiednio oznakowane, dzięki czemu konsumenci mogą mieć pewność co do pochodzenia i sposobu produkcji nabywanej żywności.
 • Na czym polega przetwórstwo ekologiczne?

  Przetwory ekologiczne, dzięki delikatnym metodom obróbki, zachowują wartości odżywcze surowców pierwotnych. Powstają z wykorzystaniem tylko tradycyjnych dodatków technologicznych. W przetwórstwie ekologicznym zakazane jest stosowanie:

  • syntetycznych barwników, konserwantów, słodzików, przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu, wybielaczy, rozpuszczalników ekstrakcyjnych i przeciwzbrylaczy,
  • promieniowania jonizującego, organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) i ich pochodnych.

  Spożywanie żywności ekologicznej niezawierającej syntetycznych dodatków do żywności ogranicza narażenie konsumenta na ich potencjalne negatywne działanie.

   

 • Jak wygląda ekologiczny chów kur?

  W ekologicznym chowie kury muszą mieć zapewniony dostęp do wybiegu i korzystać z niego zawsze, gdy pozwala na to pogoda. W hodowli stosuje się tylko pasze roślinne i pasze wytworzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, najlepiej pochodzące z własnego gospodarstwa. Zabronione jest stosowanie stymulatorów wzrostu oraz hormonów lub podobnych środków służących kontroli reprodukcji.

 • Jakie są cechy ekologicznego chowu bydła mlecznego?

  Ekologiczny chów bydła mlecznego oznacza przede wszystkim troskę o dobrostan zwierząt poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, w tym dostępu do pastwisk, umożliwienie realizacji naturalnych zachowań, a także zapewnienie wysokiej jakości ekologicznych pasz.

  • W chowie ekologicznym zakazane jest stosowanie pasz przemysłowych, zawierających syntetyczne dodatki, a także pasz na bazie roślin genetycznie modyfikowanych. 
  • W ekologicznej produkcji mleczarskiej zabronione jest profilaktyczne podawanie zwierzętom leków weterynaryjnych, w tym antybiotyków. 
  • Rolnicy ekologiczni stosują często naturalne preparaty podnoszące odporność zwierząt oraz leki na bazie ekstraktów roślinnych. Leczenie farmakologiczne stosuje się wyłącznie w sytuacji poważnego stanu chorobowego krowy i pod kontrolą weterynarza, przy czym okres karencji na mleko podczas leczenia krów antybiotykami jest dwukrotnie dłuższy niż w produkcji konwencjonalnej.
 • Czym różni się mleko ekologiczne od konwencjonalnego?

  W porównaniu z mlekiem konwencjonalnym mleko ekologiczne zawiera więcej:

   

  • korzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych omega-3 (średnio o 50 proc.), 

   

  • niektórych mikroelementów, m.in. żelaza, niezbędnego do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu, 
  • związków o działaniu przeciwutleniającym, takich jak karotenoidy oraz witamina E, chroniących nasz organizm przed wolnymi rodnikami i rozwojem procesów nowotworowych, 
  • naturalnego izomeru sprzężonego kwasu linolowego (CLA) o udokumentowanym działaniu prozdrowotnym (średnio o 40 proc.).

  Różnice te wynikają z zapewnienia zwierzętom dostępu do pastwisk oraz zastąpienia pasz przemysłowych, powszechnie stosowanych w chowie konwencjonalnym, naturalnymi paszami.

 • Jakie korzyści czerpie organizm człowieka ze spożywania mleka ekologicznego?

  Naukowcy podkreślają, że spożywanie ekologicznego mleka i jego przetworów niesie wiele dodatkowych korzyści – pozwala na zwiększenie spożycia wielu ważnych dla zdrowia składników odżywczych bez podwyższania ilości dostarczanych do organizmu kalorii. Dieta mieszkańców Europy Zachodniej jest uznawana za zbyt ubogą w kwasy tłuszczowe omega-3. Dlatego wprowadzenie do diety ekologicznego mleka, bogatego w te kwasy tłuszczowe, może być istotnym krokiem w kierunku prawidłowego żywienia. Kwasy tłuszczowe omega-3 mają działanie prozdrowotne, ponieważ:

  • stanowią główny budulec tkanki nerwowej i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie mózgu, 
  • są prekursorami hormonów sterujących wieloma procesami życiowymi, 
  • chronią układ sercowo-naczyniowy, 
  • wspomagają prawidłowe mechanizmy odpornościowe organizmu, zapobiegając m.in. rozwojowi alergii i procesów zapalnych, 
  • chronią przed rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, 
  • wpływają dobroczynnie na włosy i skórę.
 • Jakie cechy mają ekologiczne przetwory mleczne?

  Przetwórstwo mleka ekologicznego ma na celu zachowanie jego wysokiej jakości biologicznej poprzez stosowanie wyłącznie naturalnych metod – mechanicznych, fizycznych i fermentacyjnych. Stosuje się także ograniczoną liczbę dozwolonych naturalnych substancji dodatkowych.

  • Najlepsze produkty nabiałowe cechuje prosty skład. W ekologicznym nabiale nie znajdziemy zatem sztucznych barwników, konserwantów, wzmacniaczy smaku i innych syntetycznych dodatków. 
  • W przypadku surowca wysokiej jakości stosuje się mikrofiltrację w celu zahamowania rozwoju bakterii i przedłużenia trwałości mleka. W przetwórstwie ekologicznym wykorzystuje się przede wszystkim proces pasteryzacji oraz mikrofiltracji.
  • Wysoka jakość mleka jako surowca wyjściowego powoduje, że nabiał ekologiczny cechuje się wysoką wartością odżywczą i dobrym smakiem.
Wczytaj więcej