Baza wiedzy

Produkcja ekologiczna

 • Jak powstają produkty ekologiczne?
 • Co to jest certyfikacja ekologiczna?
 • Jak rozpoznać prawdziwy produkt ekologiczny?
 • Czy „ekologiczny” znaczy to samo, co „bio” lub „organic”?
 • Dlaczego ekologiczne produkty są droższe?

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, a także stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca

 • Zasady produkcji ekologicznej rygorystycznie zabraniają stosowania syntetycznych nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin.
 • W systemie ekologicznym stosowane są wyłącznie naturalne nawozy, co pozytywnie wpływa na jakość i urodzajność gleby.
 • W gospodarstwach ekologicznych należy zapewnić zwierzętom dobrostan oraz stosować wysokiej jakości ekologiczne pasze.
 • W hodowli zwierząt zabronione jest profilaktyczne stosowanie syntetycznych leków weterynaryjnych i antybiotyków.
 • W przypadku choroby zwierząt zaleca się m.in. wykorzystanie ekstraktów roślinnych (z wyjątkiem antybiotyków), esencji, preparatów homeopatycznych i mikroelementów. W razie konieczności (ratowania życia lub ulżenia w cierpieniu) zezwala się na użycie leków konwencjonalnych pod kontrolą weterynarza, ale wtedy okres karencji wydłuża się dwukrotnie w stosunku do obowiązującego.

Żywność z produkcji ekologicznej:

 • nie może zawierać syntetycznych dodatków do żywności,
 • nie może zawierać organizmów modyfikowanych genetycznie ani ich produktów,
 • nie może być poddawana promieniowaniu jonizującemu.

Certyfikacja produktów ekologicznych

Każdy podmiot gospodarczy przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego musi zgłosić tę działalność właściwym jednostkom certyfikującym i wyrazić zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli.

Art. 27 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Certyfikat jest wydawany każdemu producentowi ekologicznemu, który spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Tylko w przypadku posiadania przez producenta certyfikatu i odpowiedniego oznakowania produktów mamy pewność, że powstały one zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej będącej pod odpowiednim nadzorem.

Unijne logo produkcji ekologicznej

Logo produkcji ekologicznej potwierdza, że oznaczone nim produkty zostały wytworzone zgodnie ze ścisłymi przepisami produkcji ekologicznej, jednolitymi dla całej Unii Europejskiej.

Jeśli chcemy mieć pewność, że produkt jest ekologiczny, szukajmy na opakowaniu odpowiednich oznaczeń:

PL-EKO-00 – numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent.

Rolnictwo

Oznaczenie miejsca, gdzie wyprodukowano nieprzetworzone surowce rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt.

Oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedną z następujących form:

 • „rolnictwo UE” – gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,
 • „rolnictwo spoza UE” – gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach trzecich,
 • „rolnictwo UE/spoza UE” – gdy część surowców wyprodukowano we Wspólnocie, a część w kraju trzecim.

W stosowaniu symbolu żywności ekologicznej dopuszcza się zmianę koloru lub druk w negatywie. Nie wolno dodawać tekstu w obszarze logo, zmieniać jego kształtu czy elementów ani naruszać obszaru logo lub pustej przestrzeni wokół niego. Logo wyglądające inaczej może być próbą oszustwa ze strony producenta.

Dodatkowe oznakowanie

O systemie produkcji powinno informować oznakowanie na opakowaniu, ale możemy je także rozpoznać po numerze nadrukowanym na skorupce. W znakowaniu jaj ekologicznych numer zaczyna się cyfrą „0”.

W ekologicznym chowie kury muszą mieć zapewniony dostęp do wybiegu i korzystać z niego zawsze, gdy pozwala na to pogoda. W hodowli stosuje się tylko pasze roślinne i pasze wytworzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, najlepiej pochodzące z własnego gospodarstwa. Zabronione jest stosowanie stymulatorów wzrostu oraz hormonów lub podobnych środków służących kontroli reprodukcji.

Produkty na wagę

Kiedy kupujesz ekologiczne produkty luzem na straganie lub targowisku, sprzedawca powinien na Twoje życzenie okazać Ci certyfikat producenta lub odpowiednio oznakowane opakowanie zbiorcze, na którym znajdziesz logo ekologiczne. Masz prawo prosić o to sprzedawcę, by mieć pewność certyfikacji!

Ekologiczny? Eko? Bio? Eco? Organic?

Wszystkie określenia, takie jak: „ekologiczny”, „eko”, „bio”, „organic”, są zarezerwowane dla produktów pochodzących z ekologicznego systemu produkcji. Wybór określenia zależy od kraju i producenta. Na polskich produktach częściej spotyka się określenia „ekologiczny” lub „eko”, a na produktach zagranicznych „bio”, „eco”, „organic”. Ważne, że wszystkie produkty opatrzone takimi określeniami muszą pochodzić z ekologicznego systemu produkcji i powinny zawierać oficjalne oznakowanie ekologiczne.

Jak kupować ekologicznie?

Wybierajmy produkty ekologiczne. Sięgajmy po produkty lokalne i sezonowe. Transport produktów z obcych krajów czy kontynentów wpływa negatywnie na środowisko naturalne! Pamiętajmy też o zabieraniu ze sobą wielorazowych opakowań i toreb na zakupy.

Dlaczego produkty ekologiczne mają wyższą cenę?

Ceny produktów ekologicznych są wyższe. Pamiętajmy, że rolnik ekologiczny musi włożyć w produkcję znacznie więcej wysiłku. Wiele prac trzeba nadal wykonywać ręcznie, a plony są z reguły niższe niż w przypadku konwencjonalnej produkcji. Te niedostatki równoważy jednak wysoka wartość odżywcza i smakowa surowców ekologicznych, zatem warto zapłacić za nie więcej.

Materiały do pobrania

Ulotka informacyjna

Pobierz plik